A green round particle
A happy man
A happy woman

Имате нужда от помощ за проверка на миналото?

Намирате се на правилното място, за да получите отговор на въпросите си и да научите повече за това какво да очаквате по-нататък.

Видео с насоки за кандидати

За повечето хора този тип проверка от потенциален работодател не е нещо обичайно и затова може да Ви се стори малко непривично. Нашето кратко видео обяснява защо се изисква проверка и други въпроси, свързано с нея.

ЧЗВ от кандидати

Прегледайте често задаваните въпроси, подредени според това, в коя фаза на процеса на проверка се намирате.

Вероятно наскоро сте кандидатствали за позиция при някой от нашите клиенти и поради това преминавате през стандартна процедура по приобщаване на служители. Или може да сте настоящ служител на някой от нашите клиенти, които провеждат ретроспективна или повторна проверка.

Работодателите са длъжни да правят проверки относно миналото на бъдещите служители в името на техния бизнес, персонал, клиенти и в някои случаи обществото като цяло. За работодателя тези проверки предоставят информацията, необходима за вземане на добре информирани решения при наемане – информация, която може да намали разходите за повторно наемане, преквалификация и чрез която да се избегне евентуално подриване на репутацията. За кандидата тя предоставя възможност да даде кратко и ясно информация относно миналото си на бъдещ работодател и потенциално да ускори процеса на кандидатстване.

Когато наш клиент започне проверката, Вие ще получите имейл, който съдържа връзка за достъп до нашия защитен център за кандидати, който съхранява цялата информация, необходима за извършване на проверките, поискани от нашия клиент. След като предоставите информацията си, започваме да извършваме проверките. Резултатите се предоставят в реално време на нашия клиент, така че той да е наясно с напредъка по проверките. Ще се свържем с Вас, ако се изисква допълнителна информация след началото на проверката.

Информацията, която се изисква от Вас, зависи от нивото на провежданата проверка. Обикновено изискваме данни като име, дата на раждане, история на адресите по местоживеене и информация за минала заетост и образование. Ще искаме от Вас единствено информация, съответстващата на настоящата проверка.

От съображения за сигурност онлайн формулярите ще останат активни само за ограничено време – обикновено няколко дни, след което те ще станат неактивни и всяка информация, която сте въвели до този момент, ще бъде изгубена.

Ако сте кандидат и сте се озовали на уебсайта на Sterling, вероятно сте получили имейл с молба да попълните данните си като част от процеса на кандидатстване.  Центърът ни за кандидати позволява на кандидатите да подават информация, свързана с професионален опит, образователни и професионални квалификации, контакти за препоръки, както и да качват файлове и лични документи към заявлението за кандидатстване. След като бъде попълнено, заявлението се изпраща директно до работодателя, който ще получи информация за кандидата в един лесен за преглед документ. Като част от процеса на подаване кандидатите ще бъдат помолени за техния цифров подпис – Sterling няма да извършва никакви услуги без писменото разрешение на съответното лице.

Работодателите ще Ви кажат, че честността е винаги най-доброто решение. Най-добре е да декларирате всяка неблагоприятна информация, когато бъдете помолени, вместо да се опитвате да я скриете и тя да се появи по-късно в процеса на проверка. Нещо повече, с потвърждението си Вие ще декларирате изрично, че цялата информация, която сте предоставили, е точна доколкото Ви е известно. Съветваме Ви да говорите с Вашия бъдещ или настоящ работодател и да го уведомите за Вашите притеснения, преди да се проведе проверката.

Когато помолим да качите документ, ние имаме предвид изображение на документа, което е четливо и за предпочитане цветно. Това означава, че е напълно достатъчно да направите цифрова снимка, направена със смарт телефон или цифров фотоапарат. Въпреки това има ограничение за общия файлов размер на качените документи, поради което Ви молим да се уверите, че файловият размер не превишава ограничението. За ориентир, документ с изображение с размер 500 KB трябва да съдържа всички необходими елементи и да бъде идеално четлив. Използваната разделителната способност е тази, която диктува размера на файла; може да се наложи да намалите разделителна способност в менюто с настройки на фотоапарата.

След като цялата Ви информация бъде получена от Sterling, се очаква проверката да отнеме между 10 и 15 дни, въпреки че в някои случаи може да е много по-малко.

Ако имаме нужда от допълнителна информация от Вас или трябва да обсъдим проблем, член на екипа на Sterling ще се свърже с Вас директно.

Когато проверката приключи, фирмата, поискала проверката, ще се свърже с Вас.

Всички лични данни се съхраняват по безопасен начин от Sterling. След като Вашите данни бъдат получени и е започнала проверка, данните ще бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR). Информацията е защитена с протоколи ISO27001 и се съхранява за определен период от време, както се изисква от законите за поверителност, целите на одита и изискванията на клиента.

При поискване съответното лице ще бъде информирано за съществуването, използването и разкриването на неговите лични данни и ще получи достъп до тази информация, освен когато това не е разрешено от закона. Ако Sterling получи заявка, свързана с проверка на миналото, извършена от името на клиент, Sterling, като обработващ данни, ще уведоми клиента (администратора на данни) и ще потърси указания относно искането.

За пълна информация относно достъпа до лични данни, моля, разгледайте нашата декларация за поверителност.

Съхраняваме Вашите данни само докато са ни необходими. Понякога законът или източникът изисква от нас да съхраняваме информацията за минимален период от време. За повече информация относно съхранението на лични данни продължете да четете тук.

Ако не сте доволни от начина, по който сме събирали, използвали, разкривали или по друг начин обработвали Вашите лични данни, или ако сте се опитали да направите избор или да упражните права върху личните си данни и не сте доволни от резултата, можете да ни изпратите имейл на privacy@sterlingcheck.com. Ние се ангажираме да разследваме и разрешаваме всички жалби, които получаваме относно поверителността и защитата на данните. Ако все още не сте доволни, има места, където можете да подадете жалба до регулаторен или надзорен орган, подробности за които могат да Ви бъдат предоставени.

Имате ли още въпроси относно проверката?

На ваше разположение сме.

Как можем да помогнем?
Имате въпрос, на който не сме отговорили тук, или се нуждаете от допълнителна помощ при проверка на миналото?

Моля, използвайте формуляра, за да се свържете с нас.