A green round particle
A happy man
A happy woman

Potřebujete pomoc s prověrkou biografických údajů?

Jste na správném místě, kde získáte odpovědi na své otázky a dozvíte se více o tom, co vás čeká.

Video s návodem pro uchazeče

Většině lidí se prověřování profesní historie potenciálním zaměstnavatelem neděje často, a proto pro ně může být poměrně neznámé. Naše krátké video vysvětluje, proč jste požádáni o kontrolu profesní historie, a co tato kontrola zahrnuje.

Často kladené otázky ke kandidátům

Projděte si často kladené otázky seřazené podle toho, v jaké fázi procesu prověřování se nacházíte.

Je možné, že jste se nedávno ucházeli o místo u některého z našich klientů, a proto procházíte standardní procedurou přijímání zaměstnanců. Případně můžete být současným zaměstnancem některého z našich klientů, který provádí retrospektivní nebo opakované prověřování.

Zaměstnavatelé mají povinnost prověřovat profesní historii potenciálních zaměstnanců v zájmu svého podniku, zaměstnanců, klientů a v některých případech i široké veřejnosti. Pro zaměstnavatele jsou tyto kontroly zdrojem informací, které jsou nezbytné pro informované rozhodování při přijímání zaměstnanců – informace, které mohou snížit náklady na opětovný nábor, rekvalifikaci a zabránit možnému poškození pověsti. Pro uchazeče je to jednoduchá příležitost, jak potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout základní informace a případně urychlit proces žádosti o zaměstnání.

Jakmile náš klient zahájí vaše prověřování, obdržíte e-mail s odkazem na přístup do našeho zabezpečeného centra pro uchazeče, které shromažďuje všechny informace potřebné k provedení prověření požadované naším klientem. Jakmile nám své údaje odešlete, začneme provádět kontroly. Výsledky jsou klientovi zpřístupněny v reálném čase, aby měl přehled o průběhu prověřování. Po zahájení prověřování budete kontaktováni, pokud od vás budou vyžadovány další informace.

Informace, které od vás budou požadovány, závisí na úrovni prováděného prověřování. Obvykle požadujeme údaje, jako je vaše jméno, datum narození, historie adresy a informace o vašem zaměstnání a vzdělání. Budete požádáni pouze o poskytnutí informací týkajících se prováděného prověřování.

Z bezpečnostních důvodů jsou online formuláře aktivní pouze po omezenou dobu – obvykle několik dní, poté se stanou neaktivními a veškeré informace, které jste do té doby zadali, budou ztraceny.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání a přešli jste sem na web společnosti Sterling, je pravděpodobné, že jste obdrželi e-mail s žádostí o vyplnění údajů v rámci procesu podávání žádostí.  Naše centrum uchazečů umožňuje uchazečům zadávat informace týkající se kariérní historie, vzdělání a odborné kvalifikace, kontaktů pro reference a nahrávat dokumenty a doklady na podporu žádostí. Po vyplnění je žádost odeslána přímo zaměstnavateli, který obdrží informace o uchazeči v jednom přehledném dokumentu. V rámci procesu podávání žádostí budou uchazeči požádáni o digitální podpis – společnost Sterling nebude poskytovat žádné služby bez písemného souhlasu dotyčné osoby.

Zaměstnavatelé vám řeknou, že upřímnost je vždy tou nejlepší politikou. Je lepší uvést negativní informace, když jste o ně požádáni, než se je snažit zatajit, aby později byly odhaleny při prověřování. Poskytnutím svého oprávnění ve skutečnosti výslovně prohlašujete, že všechny vámi poskytnuté informace jsou podle vašeho nejlepšího vědomí přesné. Doporučujeme vám promluvit si se svým budoucím nebo současným zaměstnavatelem a sdělit mu své obavy ještě předtím, než dojde k prověřování.

Když žádáme o nahrání dokumentu, hledáme pouze čitelný a nejlépe barevný obrázek dokumentu. Postačí tedy digitální fotografie pořízená chytrým telefonem nebo digitálním fotoaparátem. Existuje však limit kombinované velikosti dokumentů, proto se prosím snažte, aby soubor nebyl příliš velký. Orientačně by měl dokument s obrázkem o velikosti 500 kB obsahovat všechny požadované prvky a být dokonale čitelný. Velikost souboru určuje rozlišení, ve kterém je fotografie pořízena; možná bude nutné snížit nastavení rozlišení v nabídce nastavení fotoaparátu.

Jakmile společnost Sterling obdrží všechny vaše informace, očekává se, že jejich prověření bude trvat 10 až 15 dní, i když v některých případech může být mnohem kratší.

Pokud od vás budeme potřebovat další informace nebo bude nutné prodiskutovat nějaký problém, ozve se vám přímo člen týmu Sterling.

O dokončení prověření vás bude informovat společnost, která o ně požádala.

Veškeré osobní údaje jsou společností Sterling bezpečně uloženy. Po obdržení vašich údajů a zahájení prověřování profesní historie jsou údaje zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace jsou zabezpečeny podle protokolů ISO27001 a uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy o ochraně osobních údajů, pro účely auditu a požadavky klientů.

Jednotlivec bude na požádání informován o existenci, použití a zpřístupnění svých osobních údajů a bude mu umožněn přístup k těmto údajům, s výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje. Pokud společnost Sterling obdrží žádost týkající se prověrky provedené jménem klienta, bude jako zpracovatel údajů informovat klienta (správce údajů) a požádá ho o pokyny, jak s žádostí naložit.

Úplné informace o přístupu k osobním údajům naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme. Někdy nám zákon nebo zdroj ukládá povinnost uchovávat informace po určitou minimální dobu. Další informace o uchovávání osobních údajů naleznete zde.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme získali, použili či zveřejnili vaše osobní údaje nebo s nimi jinak nakládali nebo pokud jste se pokusili učinit volbu či uplatnit práva týkající se vašich osobních údajů a nejste spokojeni s výsledkem, můžete nám poslat e-mail na adresu privacy@sterlingcheck.com. Zavazujeme se, že prošetříme a vyřešíme všechny stížnosti týkající se ochrany soukromí a údajů, které obdržíme. Pokud stále nejste spokojeni, můžete si v některých lokalitách stěžovat u regulačního nebo dozorového orgánu, jehož údaje vám mohou být sděleny.

Jak můžeme pomoci?

Máte otázku, na kterou jsme zde neodpověděli, nebo potřebujete další pomoc s prověřením vašich biografických údajů?

Ke spojení s námi použijte formulář.