A green round particle
A happy man
A happy woman

Potrzebujesz pomocy w wywiadzie środowiskowym?

Tutaj otrzymasz odpowiedzi na pytania i dowiesz się, czego oczekiwać w dalszej kolejności.

Wskazówki dla Kandydata – Video

Dla większości osób, proces weryfikacji na potrzeby zatrudnienia nie jest częstym wydarzeniem, więc może wydawać się nieco obcy. Nasze krótkie video wyjaśni, dlaczego zostałeś poproszony o udział w procesie weryfikacji i z czym się on wiąże.

Pytania i odpowiedzi dla kandydatów

Przejrzyj często zadawane pytania uporządkowane według etapu procesu selekcji.

Być może niedawno wziąłeś udział w rekrutacji do pracy u jednego z naszych klientów, dlatego teraz przechodzisz przez standardowy proces wdrażania kandydata na nowe stanowisko.

Możesz również być obecnie zatrudniony u jednego z naszych klientów, który zdecydował się przeprowadzić retrospektywną lub powtórną weryfikację zatrudnienia.

Na pracodawcach spoczywa obowiązek zachowania należytej staranności podczas rekrutacji – dla dobra firmy, pracowników, klientów, oraz, niekiedy całego społeczeństwa. Dlatego nieodzownym elementem rekrutacji jest weryfikacja przyszłych pracowników. Dzięki weryfikacji, pracodawca jest w stanie podjąć decyzję o zatrudnieniu opartą na niezbędnych do tego informacjach i obnizyć koszty związane z ponownym procesem rekrutacji, szkoleniami oraz uniknąć zszarganej reputacji. Kandydat, natomiast, zyskuje możliwość łatwego podzielenia się z przyszłym pracodawcą podstawowymi informacjami o sobie, co może znacznie przyspieszyć cały proces rekrutacji.

Kiedy nasz klient zainicjuje Twoją weryfikację, otrzymujesz email, który zawiera link dostępu do naszej bezpiecznej Strefy Kandydata, gdzie zbierane i zapisywane są wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji wymaganej przez naszego klienta. Po przesłaniu przez Ciebie wszystkich informacji, rozpoczynamy proces weryfikacji. Nasi klienci są informowani na bieżąco o wynikach i postępach procesu.  Po rozpoczęciu procesu weryfikacji, kontaktujemy się z Tobą, jeśli wymagane jest przesłanie przez Ciebie dodatkowych informacji.

Informacje wymagane od Ciebie zależą od rodzaju przeprowadzanej weryfikacji. Zwykle wymagamy danych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, obecny i poprzednie adresy zamieszkania, oraz informacji o historii Twojego zatrudnienia i edukacji. Będziesz poproszony/poproszona o udzielenie jedynie informacji istotnych dla przeprowadzanej weryfikacji.

Jeśli jesteś kandydatem i znalazłeś się na stronie Sterling, najpewniej otrzymałeś email z prośbą o uzupełnienie informacji o sobie w ramach procesu rekrutacji. Nasza Strefa Kandydata pozwala kandydatom na przesłanie informacji dotyczących ich kariery zawodowej, edukacji oraz kwalifikacji zawodowych, wskazanie informacji kontaktowych osób udzielających referencji,  jak również przesłanie dokumentów i dowodu tożsamości.

Ze względu na bezpieczeństwo Twoich danych, formularze będą dostępne online przez ograniczony czas – zazwyczaj przez kilka dni, po czym staną się nieaktywne, a wszystkie dane wpisane do tej pory zostaną utracone.

Każdy pracodawca odpowie, że szczerość i uczciwość to najlepsza strategia. Zapytany o negatywne informacje, kandydat powinien sam je przedstawić – nie czekać, aż ujawni je proces weryfikacji. Upoważniając nas do przeprowadzenia weryfikacji, składasz wyraźne oświadczenie, że wszystkie podane informacje są poprawne i zgodne z Twoją najlepszą wiedzą. Jeśli masz wątpliwości co do procesu weryfikacji, radzimy Ci skontaktować się ze swoim przyszłym/obecnym pracodawcą przed rozpoczęciem procesu.

Prosząc o przesłanie dokumentu, oczekujemy zdjęcia dokumentu, które jest czytelne i, najlepiej w kolorze. Zdjęcie wykonane smartfonem lub aparatem cyfrowym jest wystarczające. Istnieje jednak limit rozmiaru przesyłanych plików z dokumentami, postaraj się o to, by rozmiar pliku nie był zbyt duży. Jako wytyczne potraktuj dokument/zdjęcie, które mając rozmiar 500kb powinno zawierać wymagane elementy i być doskonale czytelne. Rozmiar pliku podyktowany jest rozdzielczością z jaką zrobione zostało zdjęcie; zmniejszenie rozdzielczości w ustawieniach aparatu może okazać się konieczne.

Po tym jak Sterling otrzyma od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, przewidywany czas trwania Twojego procesu weryfikacji to pomiędzy 10 a 15 dni, jednak w niektórych przypadkach proces ten może trwać znacznie krócej.

Jeśli będziemy potrzebowali od Ciebie dodatkowych informacji lub niezbędne będzie omówienie z Tobą jakiejś kwestii, skontaktuje się z Tobą bezpośrednio członek zespołu Sterling.

O zakończeniu procesu weryfikacji zostaniesz poinformowana/poinformowany przez firmę, która go zleciła (Twój obecny/przyszły pracodawca).

Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Sterling. Po otrzymaniu Twoich danych i rozpoczęciu procesu weryfikacji, Twoje dane przetwarzane są zgonie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Informacje zabiezpieczone są poprzez wdrożenie protokołu ISO27001 i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane zgodnie z wymogami klienta, lub takich takich jak kontrola firmy.

Na Twoją prośbę, zostaniesz poinformowany o istnieniu, przetwarzaniu i ujawnianiu Twoich danych osobowych i otrzymasz dostęp do tych danych, za wyjątkiem przypadków gdzie nie jest to dozwolone prawnie. Jeśli Sterling otrzyma prośbę dotyczącą procesu weryfikacji przeprowadzonego w imieniu klienta, Sterling, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, powiadomi klienta (podmiot nadzorujący dane), aby skonsultować ową prośbę oraz ustalić sposób jej realizacji. Wszystkie szczegóły dotyczące dostępu do danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane, jedynie tak długo, jak są nam potrzebne. Niekiedy, prawo lub źródło nakazuje nam przechowywanie informacji przez najkrótszy możliwy czas. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak długo przechowywane są informacje o Tobie, kontynuuj czytanie tutaj.

Jeśli masz wątpliwości co do sposobu w jaki zebraliśmy, użyliśmy, ujawniliśmy lub zajęliśmy się Twoimi danymi osobowymi, lub jeśli próbowałeś dokonać wyboru lub dochodzić swoich praw odnośnie ochrony danych osobowych, i nie jesteś zadowolony z rezultatu, wyślij do nas email na adres privacy@sterlingcheck.com. Zobowiązujemy się do zbadania I rozwiązania wszystkich skarg jakie otrzymujemy odnośnie ochrony danych osobowych. Jeśli jednak nadal nie otrzymasz od nas satysfakcjonującej odpowiedzi, w niektórych lokalizacjach będziesz w stanie skontaktować się z organem stanowiącym i nadzorującym, i złożyć tam skargę.

W czym możemy pomóc?

Masz pytanie, na które nie udało się znaleźć odpowiedzi lub potrzebujesz dodatkowej pomocy w wywiadzie środowiskowym?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza.